Foreslår påmelding til hummerfiske

Publisert: av Roar Bjånesøy

I høringen om reguleringen av hummerfisket forslår Fiskeridirektoratet obligatorisk påmelding til de som vil delta samt en del andre ting

 Eventuelle endringar i regelverket kan tre i kraft innan hummarfisket startar 1. oktober, så vi oppmodar alle som har tenkt å delta i dette fisket om å følgje med på våre og departementet sine nettsider, seier seksjonssjef Anne Kjos Veim i utviklingsseksjonen i ressursavdelinga.

 I høyringa om regulering av fisket etter hummar i 2017 er eit av forslaga frå Fiskeridirektoratet ei obligatorisk påmeldingsordning for alle som skal fiske etter hummar, skriver altså direktoratet. 

 

I eit brev til Nærings- og fiskeridepartementet foreslår Fiskeridirektoratet mellom anna også

•å halde fram med å hjelpe kommunar som vil opprette bevaringsområde for hummar
•maksimumsmål på hummar og
•teiner som er laga slik at dei sluttar å fiske dersom dei vert ståande lenge i sjøen (er tapte/mistet).

Vi har fått mange innspel

I høyringa har vi motteke innspel frå Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norges Fritids- og Småfiskerforbund, Kystvakta, Havforskingsinstituttet, WWF Verdens naturfond, Miljødirektoratet, Vest-Norges Fiskesalslag, Skagerakfisk, Tvedestrand og Risør Fiskarlag, Roald Småbåtforening, Fiskeridirektoratet region Sør, overvakingstenesten for fiskefelt (OVT) samt fleire innspel frå privatpersonar og underavdelingar av ovannemnde organisasjonar, heter det fra direktoratet

Les mer om høringen her: 


Siste nytt