Makrell til fersk anvendelse - dispensasjoner

Publisert: av Roar Bjånesøy

På bakgrunn av svært liten tilgang på makrell til fersk anvendelse for tiden vil Norges Sildesalgslag i alminnelighet gi dispensasjoner fra gjeldende kvantumsbegrensning på 15 tonn makrell pr fartøy

Dersom det blir god tilgang på fisk igjen, vil kvantumsbegrensningen på nytt bli gjort gjeldende og således må fartøy klarere omsetning/levering med Norges Sildesalgslag dersom leveranser går ut over 15 tonn.

Fra kjøpere av makrell til fersk anvendelse rapporteres det om god etterspørsel i markedet, men mangel på råstoff gjør at kjøperne ikke har tilstrekkelig med fisk å tilby sine kunder.


Norges Sildesalgslag ønsker fiskerne lykke til med videre fiskeri.

Siste nytt