Milliardvekst i villfisk-næringen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Den norske fiskeflåten skaper økonomiske ringvirkninger på mer enn 35 milliarder kroner.  Verdien av den landa villfisken representerer alene en verdi på 18,7 milliarder. 

Det viser en fersk ringvirkningsanalyse fra Sintef, som ble lagt frem under Fiskesalgslagenes arrangement «Norsk villfisk mot nye høyder» under Arendalsuka.

Analysen viser at økningen i verdien av fiskeflåtens samlede fangst er hele 25 prosent fra for bare to år siden.

– Den samlede sjømatnæringen har nesten tidoblet sitt verdiskapsningsbidrag siden 1970. I 2016 var verdien 100 milliarder kroner (med oppdrett). I den fiskeribaserte verdikjeden (villfisken) er det fangstleddet (fiskeflåten) som står for den største delen av verdiskapningen, fortalte Roger Richardsen fra Sintef fiskeri og havbruk.

Den fiskeribaserte verdikjeden skapte totalt 27.280 årsverk. Hvert årsverk i fiske og fangst genererer 2,14 årsverk i resten av den fiskeribaserte verdikjeden, inklusive ringvirkninger.

Formålet med fiskesalgslagenes arrangement var å fortelle suksesshistorien om forvaltningen og høstingen av den norske villfiskressursen, og øke kunnskapen om og kjennskapen til fiskerinæringen hos politikere og andre beslutningstakere. Blant deltakerne var EU-minister Frank Bakke-Jensen (H), administrerende direktør Trygve Myrvang i Norges Råfisklag, stortingspolitikerne Pål Farstad (V) og Ingrid Heggø (Ap) og statssekretær Ronny Berg (FrP) fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– Jeg er veldig stolt over tallene som ble presentert. Nå trenger vi stabilitet og forutsigbare rammevilkår for å jobbe enda mer konsentrert med markedsadgang og økt verdiskapning, sa Trygve Myrvang, administrerende direktør i Norges Råfisklag.

Etter å ha gjennomført den faglige delen av arrangementet, trakk deltakerne over på den moderne fiskebåten «Nesejenta». Fisker og reder August Fjeldskår holdt et engasjert innlegg om kvalitetsfokus i næringa, med utgangspunkt i sin årelange erfaring fra torskefisket i Nordsjøen, og om bord på «Nesejenta» ble de fremmøtte servert en variert sjømatbuffet med delikatesser fra havet.

– Vi har så mye å være stolt over i næringa. Kvalitet i alle ledd gjør oss best i markedet. Vi har rent vann, ren luft og de gode historiene. Norge har det beste miljøet for å drive med fisk, men vi skal forvalte den som en evighetsressurs, sa Fjeldskår i sitt innlegg.

Konsernsjef i Norway King Crab, Stein Ruud, fortalte om eventyret om kongekrabben, og stilte i tillegg opp med levende kongekrabber om bord på fiskebåten. Han pekte på at verdiskapning ikke bare handler om bearbeiding på land i Norge. Han viste til at Norway King Crab har økt verdien av kongekrabben mange ganger ved å eksportere den levende og ubearbeidet til utlandet, men da som et sporbart høykvalitetsprodukt med en engasjerende merkevarefortelling basert på unike kvaliteter.

Siste nytt