Minstepris på Nordsjøsild til konsum fra mandag 28. august 2017

Publisert: av Line Dale Nilsson

Her er de nye minsteprisene på Nordsjøsild til konsum 

Nye minstepriser:

Gruppe 1 NOK 3,68 pr kg
Gruppe 2 NOK 2,75 pr kg
Gruppe 2 frasortert NOK 1,10 pr kg.

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minstepriser blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og nye minstepriser gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

 

 

 

Siste nytt