Skip to Content

På grunn av det ukentlige servicevinduet kan internettsiden og ekstranettet i perioden 11:15 - 12:00 være ustabilt.

Ny avtale skal styrke norsk sjømats markedsadgang i verden

Publisert: av Line Dale Nilsson

Norges sjømatråd og Mattilsynet signerer i dag en avtale som skal sikre ytterligere samarbeid for å styrke norsk sjømats markedsadgang rundt om i verden.

Dette skriver Norges sjømatråd.

- I en verden der vi ser økt proteksjonisme og flere handelshindringer er det viktig med tette og gode samarbeid for å sikre norsk sjømat adgang til det globale markedet, sier administrerende direktør i Sjømatrådet, Renate Larsen.

- Avtalen gjør eksportarbeidet enklere og mer effektivt. De som likevel tjener mest på samarbeidsavtalen er norske sjømateksportører, sier Harald Gjein, administrerende direktør i Mattilsynet.

Positiv erfaring fra Iran og Brasil

Norges sjømatråd har jobbet tett med Mattilsynet rundt tekniske og veterinære handelsutfordringer i lang tid, og nå sementeres samarbeidet i en avtale.

- Vi har gode erfaringer fra samarbeid med Mattilsynet for å bedre markedsadgang til land som eksempelvis Iran og Brasil, som har strenge veterinære retningslinjer for sjømat, sier Øystein Valanes, analytiker for markedsadgang i Norges sjømatråd.

I april i år tok Sjømatrådet og Mattilsynet imot en delegasjon fra det iranske veterinærinstituttet, hvor blant annet en intensjonsavtale om samarbeide innen fiskehelse og veterinære tjenester mellom Mattilsynet og Iran Veterinary Organization ble signert.

I Brasil har samarbeid med Mattilsynet vært, og fortsetter å være, en viktig brikke i arbeidet med å tilrettelegge for import av norsk sjømat til det brasilianske markedet.

Flere samarbeidsområder

Avtalen, som signeres av partene under Aqua Nor-messen i Trondheim, legger opp til at Sjømatrådet og Mattilsynet skal samarbeide på flere områder relatert til markedsadgang.

Det vil spesielt fokuseres på inspeksjoner fra andre land, kommunikasjon og beredskap, innhenting og distribusjon av importkrav i viktige markeder, listeføring av eksportører og produsenter samt generell informasjonsutveksling.

- En av de største utfordringene næringen møter i dag er veterinære og tekniske handelshindre ved eksport av sjømat. Samarbeid og deling av kunnskap med Mattilsynet er essensielt for å finne konstruktive løsninger slik at handelen ikke stopper opp, sier Renate Larsen. 

Siste nytt

Back to top