Om bifangst av makrellstørje

Publisert: av Roar Bjånesøy

Bluefin melder om gode forekomster på størje og har så langt tatt 60 individer i to kast. Fiskeridirektoratet opplyser litt om reglene for de som får størje som bifangst.

 Det er i utgangspunktet forbudt å fiske makrellstørje, men bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan forekomme. Levedyktig bifangst skal settes ut igjen, mens død eller døende bifangst skal landes.

 
Dersom du skulle få bifangst av makrellstørje er det viktig at du husker på følgende:

•Fangsten av makrellstørje skal registreres i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen fangst i henhold til forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy (J-54-2014).

•Fartøyet må så tidlig som mulig kontakte Fiskeridirektoratets FMC og informere om at det har fått bifangst av makrellstørje.

•Det må fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat (eBCD) for makrellstørjen. Omsetning uten slikt sertifikat er ikke tillatt. Sertifikatet er elektronisk og skal inneholde informasjon om fartøyet, makrellstørjen (vekt) og om kjøper av makrellstørjen. Fangstsertifikatet må godkjennes av Fiskeridirektoratet og direktoratet bistår ved utfylling av skjemaet.

•Det har tidligere ikke vært mulig å lande makrellstørjer i Danmark, men danske myndigheter har nå pekt ut havner for slike landinger, og i noen av disse havnene kan også utenlandske fartøy lande størje. Det betyr at det nå vil være mulig for norske fartøy å lande størje i følgende danske havner:
◦Hanstholm
◦Hirtshals
◦Hvide Sande
◦Skagen
◦Thyborøn

•Danske myndigheter opplyser at de på vanlig måte krever NEAFC PSC og EU-fangstsertifikat før utenlandske fartøy kan gå til land.

•I tillegg krever danske myndigheter ICCAT fangstsertifikat (eBCD), som må foreligge før fartøyet lander. Fiskeridirektoratet bistår ved utfylling, se kulepunkt 3 ovenfor. 

 

Siste nytt