Store ringvirkninger i sjømatnæringen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Bare teknologi- og serviceleverandørene til sjømatnæringen bidro direkte med 11,7 milliarder kroner i 2015. Ytterlige ringvirkninger av sjømatnæringen la på 12,7 milliarder ekstra i verdiskapning 

Dette viser tall fra en SINTEF/FHF rapport som nylig er publisert.

Teknologi- og serviceleverandørene hadde da  i 2015 en totalt verdiskaping i form av bidrag til bruttonasjonalprodukt (BNP) på 24 milliarder kroner, og sysselsatte ca. 21 400 årsverk i Norge.

For fiskerinæringen alene er verdiskapningen tilknyttet næringen på  8 milliarder kroner  og 7 600 årsverk, viser rapporten ( tallene er altså fra 2015)

 

Utviklingstrekkene viser blant annet at den teknologiske utviklingen og kravene fra stadig større og mer krevende kunder, vil i fremtiden sette enda større krav til kompetanse innen teknologiske fag. skriver FHF på sine nettsider..

Dokumentert kunnskap

Videre viser undersøkelser i rapporten at norske leverandører anses for å ha høy kvalitet på sine leveranser, høy kompetanse og være ledende innen teknologi. Det dras også frem at norske leverandører karakteriseres for å være dyre, og anvender en teknologi som er for avansert til bruk for andre arter enn laks.

 

- Det er stort behov i næringen for å få dokumentert kunnskap om verdiskapingen disse leverandørene bidrar med. Derfor valgte FHF å initiere prosjektet, sier fagsjef i Fou,Berit A. Hanssen, i FHF.

Hele rapporten og en presentasjon av den finner du på FHF sine hjemmesider her: 


Siste nytt