Endringer i kvoter i fisket etter sild i EU-sonen

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter sild i EU-sonen fra og med mandag 5. desember 2017

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN:

ENDRINGER I KVOTER I FISKET ETTER SILD I EU-SONEN I 2017
Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter sild i EU-sonen fra og med mandag 5. desember 2017:

Små ringnotfartøy
Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen for små ringnotfartøy (SUK) oppheves.

Trålgruppen
Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves. Videre økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 0,43 til 0,81 tonn.

Fartøy med ringnottillatelse
Adgangen til å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU-sonen oppheves. Videre økes delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i EU-sonen fra 1,5 til 2,69 tonn.


FISKERIDIREKTØREN

Saksbehandler: Ida K. O. Flaageng 980 88 595

Siste nytt