Enighet om sild og kolmule

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kyststatene ble i går enige om en ny avtale om hvor mye kolmule og NVG-sild som kan fiskes neste år

Kolmuleavtalen er nærmest en kopi av årets avtale med et lite tillegg på totalkvoten. Når det gjelder NVG-sild er partene enige om en totalkvote (TAC) på 435 000 tonn. Denne blir trolig mer når landene skal fastsette sine nasjonale kvoter, skriver Fiskebåt.

- Dette er viktig at kyststatene står samlet om viktige elementer i forvaltningen, selv om de ikke er helt enig i fordelingen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

Totaluttaket blir over det som er anbefalt fra ICES, og som legger kyststatenes konservative forvaltningsplan til grunn for kvoteanbefalingen.

- Uten gjeldende forvaltningsplan, ville ICES kvoteanbefaling vært 489 000 tonn i henhold til en MSY rådgivning, så alt i alt er dette en fornuftig avtale, sier Maråk på Fiskebåts nettsider. 

Det satt langt inne å få til et TAC (totaluttak) på NVG-sild. Enkelte parter hadde problemer med å følge det dobbelt reviderte rådet fra ICES. Det hele endte med et kompromiss som alle parter kunne godta, sier den norske forhandlingsleder Sigrun Holst i en kommentar til en inngått avtalen ifølge Fiskeribladet.no

Bakgrunnen for dette er at ICES endret sitt første råd om å fiske 547.000 tonn til 384.000 tonn etter at det ble oppdaget en feil i beregningen av neste års kvote. Det nye rådet betyr en kraftig nedskjæring av kvotene i kyststatene og tar høyde for årets overfiske av NVG-sild sammenlignet med fjorårets råd.

Den norske NVG-sildekvoten blir likevel dramatisk lavere neste år enn i år og ser ut til å havne på 291.000 tonn i 2018 mot 456.000 tonn i år. I tillegg blir en noe større andel av kvoten i år satt av til flexkvoter for neste år.

-Vi er glade for at det ble en enighet om TAC. Hvis partene både skulle ha forholdt seg til ulike TAC-er og sette side egen nasjonale kvoter, ville hele bildet blitt svært uryddig, sier Holst til Fiskeribladet.

Den norske kvoten på kolmule er på 26,25 prosent av TAC og gir en kvote på 335.000 tonn etter forhandlingene i København. I tillegg inngikk Norge nylig en bytteavtale med EU som gir den norske kolmuleflåten 110.000 tonn av EUs kolmulekvote i bytte mot torsk i Barentshavet. Det betyr at norske fartøy får en totalkvote på 445.000 tonn kolmule neste år, som er 35.000 tonn høyere enn i år, skriver Fiskeribladet.Ls mer om saken på Fiskeribladet.no her ( abo) Siste nytt