Fiske etter kolmule i Færøysonen i januar 2018

Publisert: av Kenneth Garvik

Fartøy som ønsker å fiske kolmule i Færøysonen i januar 2018 må melde utseiling til Norges Sildesalgslag.

 

MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN

FISKE ETTER KOLMULE I FÆRØYSONEN I JANUAR 2018

Fartøy med kolmuletråltillatelse kan fiske innenfor en gruppekvote på 15 600 tonn i Færøysonen i januar.
Fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse kan fiske innenfor en gruppekvote på 4 400 tonn i Færøysonen i januar.

Kvoteenheten i norsk økonomisk sone, Jan Mayen og internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse settes til 6 950.

Delkvoteenheten for fartøy med kolmuletråltillatelse i Færøysonen settes til 6 950.

Kvoteenheten i norsk økonomisk sone, Jan Mayen og internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse settes til 3,30.

Delkvoteenheten for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse i Færøysonen settes til 3,30.

Fartøy som fisker etter kolmule i Færøysonen i januar 2018 kan maksimalt fiske det laveste av 2 000 tonn og fartøyets kvote.

Fartøy som ønsker å fiske etter kolmule i Færøysonen i januar 2018 må melde utseiling til Norges Sildesalgslag.
Endringen gjelder fra og med 1. januar 2018.

FISKERIDIREKTØREN
Svar/henv:
Kjetil Gramstad 94142455

 

Siste nytt