Fiskets gang uke 48

Publisert: av Roar Bjånesøy

Stor aktivitet på nordsjøsilda mens NVG-sildefiske er inne i sluttspurten, spesielt for den minste flåten.

NVG-sild
Kvantumsmessig ble det bare halve ukekvantumet i forhold til forrige uke, 21 800 tonn er registrert i journalen ved ukens slutt. Fordelingen er ca. 8 100 ringnot, ca. 2 500 tonn fra trålgruppen og ca.11 200 tonn fra kystgruppen. Denne siste gruppen har igjen en fordeling med vel 6 600 tonn fra direktehåvere og 4 600 tonn fra låssettere hvor det igjen er en fordeling med ca. halvt kvantumet til M/O.

Den flåten som fisker lengst ut i havet, Smutthavet, er de som får den største silden. Her ligger snittet på fra 355 gram til 380 gram med et totalt vektet snitt på 373 gram, mens det som er fisket på kysten ikke er større enn 212 gram i snitt. Her skal nevnes at det som er tatt i Trøndelag / Møre området en litt større, snitt 230 – 240 gram. Ca. 500 tonn er tatt der.

Som nevnt er det en del fangsting i Smutthavet, så langt nord som opp mot 69 grader Nord og på grensen til Jan Mayen-sonen. Her har fisket foregått nærmere sonegrensen nesten for hver dag og er det denne veien silden trekker er det ikke lenge før det fiskes i Jan Mayen-sonen.

På kysten er det hovedsakelig i Skjervøyområdet flåten er samlet. Her har det til tider vært svært stor aktivitet, det at føringsfartøy har fått tillatelse til å hente direkte fra not har jo forenklet låssettingsfiske vesentlig. Problemet er at det er få føringsbåter som er tilgjengelig og interessen fra kjøperne ikke har vært på topp for denne sildestørrelsen.


Nordsjøsild
Vel 11 900 tonn nordsjøsild er fanget denne uken, vel 3500 tonn mer enn i forrige uke. 42 fangster fra 34 forskjellige båter. Fisken er innmelde fra nord på Fladengrunn til øst av Shetland i området Bressayground / Bresayhola, dvs. rutene 42-23, -33, -43, -44, -52, -53 og 54. I tillegg er det en mindre trålfangst fra området nesten opp mot grensen til Skagerak. Snittstørrelsen er fra 140 til 191 gram med et vektet snitt på 166 gram. Av ukekvantumet er ca. 1 000 tonn levert til M/O. Deltagelsen er fra både ringnot, trål og stor kyst.

På salgssiden er det solgt fangster fra Møre i nord til Skagen i Danmark i sør.

Makrell
5 fangster på til sammen 1 140 tonn makrell er registrert denne uke. Fire av fangstene er tatt av større kystfartøy, den femte av en ringnotbåt. Fangstene er tatt sørvest av Shetland, størrelsen på fisken varierer fra 360 til 410 gram.

Indirekte konsum
Til indirekte konsum er det et ganske beskjedent kvantum som er landet denne uke. 1 235 tonn er totalkvantumet og det består av 675 tonn øyepål, 140 tonn kolmule, 145 tonn nordsjøsild, 145 tonn strømsild og 130 tonn hestmakrell.

Annet
650 tonn havbrisling kom i journalen denne uke, en fangst på 260 tonn ble levert til konsum. Brislingen var fisket med not og hadde meget god kvalitet.
Torsdag kveld kl. 24:00 ble tørnliste for brislingfiske opphevet og bare minutter inn i 1. desember var et nytt fartøy på veg fra land. Kvotemessig var det kvantum til at en båt kunne seile ut i tillegg til de to båtene som var på feltet
.
Det er også tatt en notfangst på vel 20 tonn med stor kystbrisling. Fangsten ble tatt i indre Skagerak og levert til kjøper i Sverige.

Det er låssatt 6 fangster med hestmakrell på kysten i sørvest, til sammen 80 tonn. I tillegg er det tatt et par trålfangster fra kanten på til sammen 180 tonn.

Bergen 4.desember 2017
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt