Fiskets gang uke 49

Publisert: av Kenneth Garvik

Mye vind har hemmet sildefiske.

NVG-sild:

Som forventet fikk vi et lavere kvantum sist uke og totalt er det fisket 13.600 tonn. Hoveddelen av dette kvantum er fisket i første halvdel da været har hemmet fisket i helgen.

Som ellers de siste uker har fisket foregått i to hovedområder, og et område med lavere kvantum.

Fra Norskehavet, over et stort område, er det tatt 7.600 t fordelt på 12 fangster, der fangststørrelsene varierer fra 125 - 1.200 t. Silda her er stor med snittvekter i området 342- 373 gram. Silda er fortsatt lenger vest enn på samme tid de siste årene, men fiskerne melder nå om et tydeligere østlig trekk. Fangstene som er tatt lengst øst er nå rundt 175 n.mil vest av Værøy.

Fra Kvænangen har i hovedsak den minste flåte operert og i dette område er det fisket 5.600 t. En opptelling på antall fangster viser at dette er fordelt på 59 innmeldinger, og her varierer fangststørrelsene fra 10 - 420 t. Størrelsen på silda ligger fra 199 – 228 gram.

Fra Møre til Trøndelag er det tatt knappe 300 t. Sildestørrelsene herfra ligger i området 217 – 240 gram.

Vi har nå fisket knappe 390.000 t av årets kvote og er da kommet opp i 90 % av totalkvoten slik at resten i teorien kunne settes igjen til neste år. Da noen båter fortsatt må fiske i år så forventer vi fortsatt et fiske på et kvantum rundt ukens kvantum. Vi får håpe at båtene får fint vær den kommende uke.

 

Nordsjøsild:

En urolig værtype med mange lavtrykk har hemmet dette fiske og vi fikk kun 3.200 tonn i journalen. Av dette er 1.700 t tatt tidlig i uken og 1.500 t er fisket søndag.

Som ellers i høst har fisket foregått i EU sonen. De fleste fangster er tatt øst- sørøst for Shetland, men vi har og en fangst fra Fladengrunn.

Silda er relativ liten med snittstørrelser fra 140 -198 gram, noe som har vært bildet i høst.

Tirsdag 5. desember økte Fiskeridirektoratet tilgangen for båtene for fiske i EU sonen. Samtidig opphevet de muligheten for å fiske kvantum i henhold til kvotefleksibilitetsordningen i EU sonen for ringnot og trålgruppen.

Som for NVG sild har vi passert et fiske av kvoten på 90 % med at vi i sum er kommet opp i 132.360 t. På EU kvantumet står det igjen knappe 16.000 t igjen av en kvote på 60.000 t, og dette blir neppe fisket før nyttår.

 

Makrell:

Her har vi kun to fangster med beskjedne 400 tonn. Makrellen er fisket vest av Shetland og snittvektene er på henholdsvis 408 og 388 gram

En norsk båt er søndag kveld på feltet vest av Shetland.

 

Havbrisling:

Fra to båter har vi innmeldt 945 tonn med havbrisling. Fangstene er tatt i engelsk sektor på en kjent brislingbank, «Silver Pit»

Brislingen fra dette område er stor av størrelse med et antall på rundt 75 stk./kg. Slike størrelser på brislingen, og det at den er fanget med not på kort tid gjør at den er attraktiv til konsum. En fangst oppnådde god pris på auksjonen der brislingen ble brukt til krydring.

Det gjenstår nå bare vel 200 t av kvoten på 10.000 t. En båt er nå ute og leter i området fisket foregikk i uken.

 

Fisket etter indirekte konsum:

Kun fire båter har vert ute i dette fiske og vi har beskjedne kvanta med 485 t øyepål, 232 t kolmule, 121 t hestmakrell og 109 t med strømsild.

 

Bergen 11.12.17

Kenneth Garvik

[email protected]                 

 

 

Siste nytt