Fiskets Gang uke 50

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det nærmer seg jul og i de fleste fiskeriene er aktiviteten deretter. De som holder stand er nvg-sildfiskerne i nord hvor det fremdeles er en del aktivitet. 

NVG-sild
Vel 11 600 tonn kom i journalen denne uke og det er fordelt med 3 500 fra ringnot, 830 tonn fra trål og nesten 7 300 tonn fra kystflåten.

Ringnot- og trålflåten har fisket ut i Norskehavet hvor vi ser at fangstingen er kommet noe lengre øst enn det var for et par uker siden. Fangstene er i hovedsak tatt nord om 68 gr. Nord og 4-6 gr. Øst, rutene 37-10, 11, men en trålfangst kom fra Smutthavet. Selv om fangstfeltet er kommet noe lengre øst er det fremdeles langt fra norskekysten, 150 –160 n.m. NV av Røst.

Også den største kystflåten har vært i dette området og fisket, 600 tonn er tatt her. Videre har direktehåverne fisket nesten 3 300 tonn i Kvænangen område og ca. 200 tonn på Trøndelagskysten.
Det meste av aktiviteten fra kystflåten foregår som nevnt i Kvænangen og her har den minste kystflåte låssatt 2 500 tonn for leveranse til M/O industrien og vel 400 tonn er levert til konsumanlegg. Som kjent er silda som fiskes på kysten i nord av en mindre størrelse, snitt på 210 - 220 gram og dermed ikke spesielt ettertraktet til konsumindustrien.

Også lengre sør på kysten, Hitra - Frøya området, foregår det litt nvg-sildfiske. Vel 300 tonn med 200 til 240 grams sild er låssatt her og dette er levert til konsumanleggene i området.
Kommende uke forventes det fremdeles noe fiske i Nord-Troms, både fra den større og mindre kystflåte, låssetting og direktehåving.Nordsjøsild
Også av nordsjøsild er det tatt noen fangster denne uke, 12 fangster på til sammen knappe 5 000 tonn. Silda er i hovedsak tatt sørøst av Shetland og er solgt både til M/O industrien i Norge og konsumanlegg både i Norge og Danmark, henholdsvis vel 2 900 tonn til M/O og vel 2 100 til konsum. Kvoteoversikten viser at det er minimalt med kvote igjen som må fiskes dette året.Kystbrisling
To gode fangster med kystbrisling bla tatt i denne uke, til sammen 140 tonn med brisling av størrelse 50 til 70 stk. pr. kg. Begge fangstene er tatt i Kragerøområdet og levert til kjøper i Sverige.Andre fiskeri
Ni låsfangster med hestmakrell er tatt denne uke og det er fangstet i kommunene Tysvær, Tysnes, Vindafjord, Fusa og Etne. Størrelsen varierer fra 420 til 500 gram og er solgt til frysing.
En fangst på 290 tonn med makrell ble tatt av en større kystbåt denne uke. Fangsten ble tatt vest av Shetland og fisken hadde et vektet snitt på 407 gram.Fiske til indirekte konsum
I fiske til indirekte konsum er det kun tatt to fangster denne uke. En av fangstene er 440 tonn øyepål fra EU sonen mens den andre fangsten på 120 tonn kolmule og 45 tonn strømsild og tatt i kanten.Bergen 18. Desember 2017
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt