Gir støtte til Redd Barna og Leger Uten Grenser

Publisert: av Roar Bjånesøy

-Dette er fantastiske organisasjoner som alltid stiller opp for sårbare mennesker ute i verden, særlig barn,  og vi i Sildelaget er glad for å kunne yte litt fra fiskerisiden til dette viktige arbeidet, sier administrerende direktør, Paul Oma.

I år er det altså Redd Barna og Leger Uten Grenser som hver mottar 75.000 kr fra Sildelaget til støtte for sitt arbeid i mange av verdens vanskeligstilte områder.

-Begge disse organisasjonene har også i år sterkt fokus på å hjelpe barn, ikke bare gjennom medisinsk hjelp og ernærings-program, men også ved å få flere barn til å gå på skole slik at de har en mulighet for en bedre  og tryggere fremtid, sier Oma.

Som alltid er Sildelaget veldig takknemlig for at våre medlemmer, ansatte og andre forbindelser støtter opp slik at Norges Sildesalgslag kan gi dette bidraget til organisasjoner som Redd Barna og Leger Uten Grenser.

Om Redd Barna:   ( Link til hjemmeside)

Redd Barna arbeider for at de mest sårbare og utsatte barna i verden får skolegang, mat, helsehjelp og en tryggere oppvekst.


Redd Barna kjemper for at flere barn skal lære på skolen
Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapen til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Fortsatt står 57 millioner barn utenfor når skoleklokkene ringer inn hver dag. Redd Barna arbeider for å oppfylle barns rett til utdanning, også for de barna som er ekstra sårbare og vanskeligst å nå. Skolegang kan redde liv, derfor sier vi at utdanning redder barna.

Redd Barna kjemper for at flere barn skal overleve
Hvert år dør 6,9 millioner barn av fødselskomplikasjoner og sykdommer. Dette er sykdommer som kan forhindres og forebygges, som malaria, meslinger, lungebetennelse og diaré. Nøkkelen for å sikre at disse barna ikke dør, er kvalifiserte helsearbeidere i et helsevesen tilgjengelig for alle. Redd Barna utdanner derfor lokale helsearbeidere - for at flere barn skal overleve.

Redd Barna kjemper for at flere barn er trygge og får livreddende nødhjelp
Kriger og naturkatastrofer rammer alltid barna hardest. Derfor er nødhjelp en stor og viktig del av Redd Barnas arbeid. Redd Barna er raskt på plass med humanitær hjelp både ved væpnede konflikter og naturkatastrofer. I tillegg til livreddende nødhjelp, bidrar Redd Barna med beskyttelse av barn mot overgrep og utnyttelse, hjelp til gjenforening med familie, trygge lekeområder og at barna får komme tilbake på skolen.


Redd Barna arbeider hver dag for at barn
overlever, lærer og er trygge!
Vi redder barn!

 

Om Leger Uten Grenser:  (Link til hjemmeside)


Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Alt for mange barn og voksne rundt om i verden dør fordi de ikke har tilgang til legehjelp, medisiner og rent vann. Naturkatastrofer og krig rammer spesielt de svake. Hver dag hjelper Leger Uten Grenser tusenvis av mennesker rundt hele verden, og dere og de som bidrar med donasjoner er med på dette arbeidet!

I nesten alle våre prosjekter behandler vi barn som er i livsfare på grunn av underernæring. Dette er ofte barn under 5 år som bor i områder med krig og konflikt, som har flyktet fra hjemmene sine, eller som bor i områder hvor de ikke har tilgang på helsehjelp.

Det tar to uker for et barn som er alvorlig underernært å komme ut av livsfare, og to ukers behandling med terapeutisk mat koster rundt 126 kr. Ved et bidrag på 75.000 kr vil dere kunne bidra til å behandle rundt 600 barn som er alvorlig underernærte og løfte dem ut av livsfare. Dette er stort, og dere bidrar til å gjøre en enorm forskjell.

Siste nytt