Kan mat påvirke ungdommers konsentrasjonsevne?

Publisert: av Line Dale Nilsson

Et spiseforsøk med feit fisk tre ganger i uken skulle finne ut om mat påvirker ungdomsskoleelevers konsentrasjonsevne. Å få ungdommene til å spise lunsjen var imidlertid ikke så lett.

I februar 2015 begynte et unikt spiseforsøk i Bergen. 478 elever fra åtte ungdomsskoler fikk lunsj tre ganger i uken i 12 uker. Ungdommene ble tilfeldig delt inn i tre grupper. Den ene fikk lunsj med feit fisk, den andre fikk tilsvarende lunsjretter med kjøtt, mens den siste gruppen fikk omega-3-kapsler. Før og etter de 12 ukene spiseforsøket varte, måtte elevene gjennom en konsentrasjonstest. Dermed kunne forskerne undersøke om maten de spiste hadde noen effekt på deres konsentrasjonsevne.

Les hele saken fra Havforskningsinstituttet her:

Siste nytt