Minsteprisfastsettelse for nordsjøsild

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag avviklet onsdag 6. desember 2017 et møte om minstepriser herunder modell for minsteprisfastsettelse for nordsjøsild.  

Partene er enig om å fortsette dialogen med henblikk på å også ha avtaler for det kommende året.

Partene hadde også en konstruktiv dialog om minsteprisene på den minste nvg-silda. Det er forutsatt at partene vil komme tilbake til denne saken relativt snart.


Med vennlig hilsen
NORGES SILDESALGSLAG

Roald Oen

Siste nytt