Ny fartøymerking i Trøndelag

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kommunereformen fra 1.1.2018 får betydning for merking av fartøy i Trøndelag.

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag blir slått sammen til ett fylke fra 1.1.2018, og Fiskeridirektoratet har i den forbindelse fastsatt nye fylkes- og distriktsmerker for fartøy som meldes inn i merkeregisteret.

Fartøy som meldes inn i merkeregisteret etter 1.1.2018 skal tildeles fiskerimerke med de nye fylkes- og distrikskodene.

Fartøy som allerede står i merkeregisteret i de aktuelle fylkene og kommunene skal kunne beholde fiskerimerkene de har inntil fartøyene slettes, selges eller dersom fartøyets eier flyttet til en annen kommune.

Men fartøyeiere i disse fylkene og kommunene som ønsker å få nytt fiskerimerke med nye fylkes- eller distriktskoder har anledning til det. Fartøyeierne må da ta kontakt med Fiskeridirektoratet for å få tildelt nytt fiskerimerke.

 

Les mer om de nye fylkes- og distriktkodene i merkeregisteret  fra 01.01.2018 her: 

Siste nytt