Reduserte minstepriser på nordsjøsild til konsum fra mandag 4. desember

Publisert: av Line Dale Nilsson

Følgende minstepriser gjelder for nordsjøsild til konsum fra mandag 4. desember 2017

Gruppe 1 (sild med vekt på 125 gram og mer):

NOK 2,73 pr kg

 

Gruppe 2 (sild med vekt under 125 gram):

NOK 2,20 pr kg

 

Guppe 2 (sild med vekt under 125 gram - frasortert til mel/olje):

NOK 1,10 pr kg

 

I henhold til avtalte kjøreregler mellom Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er minsteprisen for nordsjøsild Gruppe 1 gjenstand for regulering hver uke såfremt det minimum er omsatt 5000 tonn i grunnlagsperioden. Informasjon om endringer i minsteprisene blir kunngjort på hjemmesiden vår på fredager. Og de nye minsteprisene gjøres gjeldende fra påfølgende mandag.

Siste nytt