Samler kvotene på Christina E

Publisert: av Roar Bjånesøy

Reiarlaget Ervik & Sævik strukturerer og samlar heile kvota på ringnotfartøyet Christina E. De vil og selge overskytende kvoter etter kjøpet av Inger Hildur 

Dette opplyser reiarlaget i en pressemelding:

Reiarlaget Ervik & Sævik ønskar å effektivisere drifta og samlar kvotene på det eine fartøyet Christina E.

Reiarlaget har i dag kvoterettane til ringnotfartøyet Inger Hildur i tillegg til det som tilhøyrer Christinia E. No vil dei samle kvotene på Christina E. for å sikre meir effektiv drift av reiarlaget.

Politikk Regjeringa jobbar no med oppfølginga av Kvoteutvalet, der mellom anna spørsmålet rundt kor lenge strukturkvotar skal vare blir diskutert. Så langt har det ikkje kome noko avklaring. Reiarlage kan difor ikkje vente lenger, og strukturerer no.

-I er erkjennelse av at det trolig vil ta lang tid før de politiske rammevilkårene mht struktur blir avklart, vel vi ta grep for å strukturere kvotane våre utifrå dei vilkåra som gjeld no, seier Rita Sævik, dagleg leiar i Ervik & Sævik.

Kvote til overs
Reiarlaget vil som følgje av samanslåinga kome over kvotetaket på 850 tonn. Dette gjer at det blir litt kvote til overs. Dette vil bli overført til kollegaer som tar kontakt for å investere i et utvidet kvotegrunnlag.


Kontakt for meir informasjon;
Rita Sævik, dagleg leiar
Tlf. +47 901 60 715
e-post: [email protected]

Siste nytt