Status i fisket etter NVG-sild per 07.12.2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget anslår at ca. 15.000 tonn NVG-sild kan bli fisket resten av 2017

 

Ringnot

Kyst

Trål

Ordinære kvoter 2017

206.818 t

185.088 t

39.234 t

Inngående balanse fra 2016

- 7.244 t

- 9.342 t

- 1.077 t

Fleks 2017 (10% av ordinær kvote)

- 20.682 t

- 18.509 t

- 3.923 t

Minimumskvantum som må fiskes i 2017

= 178.892 t

= 157.237 t

= 34.234 t

Fisket 2017

- 186.329 t

- 149.354 t

- 34.929 t

Fisket ut over minimumskvantumet

7.437 t

- 7.883 t

- 695 t

Antatt fiske resten av 2017:

Ca 4.000 t

Ca 10.000 t

Ca  1000 t

 

Totalt kan det da bli fisket i størrelsesorden 15.000 t nvg-sild resten av 2017.  Men vi gjør oppmerksom på at for kystgruppens vedkommende hefter det en del usikkerhet, spesielt er dette relatert til fartøyer under 15 meter.  Været, avtaksmulighetene og størrelsessammensetningen i fangstene vil kunne påvirke fisket fremover.»

 

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAGSiste nytt