Status i fisket etter NVG-sild pr 01.12.2017

Publisert: av Odd F. Andersen

Norges Sildesalgslag anslår at det kan bli fisket 25 000 til 30 000 tonn NVG-sild resten av året.

 

Ringnot

Kyst

Trål

Ordinære kvoter 2017

206.818 t

185.088 t

39.234 t

Inngående balanse fra 2016

- 7.244 t

- 9.342 t

- 1.077 t

Fleks 2017 (10% av ordinær kvote)

- 20.682 t

- 18.509 t

- 3.923 t

Minimumskvantum som må fiskes i 2017

= 178.892 t

= 157.237 t

= 34.234 t

Fisket 2017

- 180.479 t

- 141.169 t

- 33.021 t

Fisket ut over minimumskvantumet

1.587 t

- 16.068 t

- 1.213 t

Antatt fiske resten av 2017:

Ca 9.000 t

Ca 16.000 t

Ca  3000 t

 

Totalt kan det da bli fisket i størrelsesorden 28.000 t nvg-sild resten av 2017.  Men vi gjør oppmerksom på at for kystgruppens vedkommende

hefter det en del usikkerhet, spesielt er dette relatert til fartøyer under 15 meter. 

Norges Sildesalgslag ønsker til sist både fiskere og kjøpere en fin avslutning av 2017.

 

Med vennlig hilsen

NORGES SILDESALGSLAG

Siste nytt