Skip to Content

Større frihet for valg av fiskeredskaper

Publisert: av Roar Bjånesøy

Nye regler åpner for mer fleksibilitet for valg av fiskeredskaper i den konvensjonelle havfiskeflåten og for kystfartøy som fisker nordsjøsild. 

Vi ønsker å legge til rette for økt fleksibilitet for valg av fiskeredskaper når ikke biologiske eller andre hensyn taler imot, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– Redskapsfleksibilitet gir fartøyeier større frihet til å legge opp fisket slik vedkommende ønsker og vil kunne bidra til videreutvikling av redskaper. Det bidrar også til forenkling av regelverket. Jeg er derfor glad for at vi nå har funnet det mulig å gjøre ytterligere lempninger i dette regelverket, sier fiskeriministeren.

Om regelendringene:

•Det legges til rette for at alle konvensjonelle havfiskefartøy heretter kan benytte snurrevad som alternativt redskap.
•Fartøy med deltakeradgang i kystfisket etter nordsjøsild med snurpenot og landnot kan heretter bruke trål som alternativt redskap utenfor 12 nautiske mil fra grunnlinjen.
•Som en følge av at det åpnes for mer bruk av snurrevad i den konvensjonelle havfiskeflåten, er det nødvendig å vurdere noen endringer i utøvelsesforskriften, bl.a. for å unngå at den konvensjonelle havfiskeflåten begynner å fiske i områder hvor det ikke er adgang til automatisert linedrift. Departement vil derfor snarlig sende på høring forslag om områdebegrensninger for havfiskeflåten når den bruker snurrevad, og forslag om å utvide området for kvadratmaskepåbudet i fiskeposer i snurrevad.

 Siste nytt

Back to top