Ulike havneavgifter

Publisert: av Roar Bjånesøy

Kostnader med å ligge ved kai i viktige fiskerihavner varierer voldsomt. Fiskebåt har sett nærmere på forskjellene

I undersøkelsen er det tatt tatt med tre forskjellige fartøy, skriver Fiskebåt.

Disse er:

 

  • Tråler på 3400 BT, 70 meter lang, 15 meter bred og 6,5 meter dypgående.
  • Ringnot 1900 BT, 67 meter lang, 13 meter bred og 7 meter dypgående.
  • Kystfartøy 500 BT, 34 meter lang, 9,5 meter bred og 5 meter dypgående

Nesten alle havner i undersøkelsen benytter brutto tonn etter 69-konvensjonen (BT) for beregning av anløpsavgift og kaivederlag. Unntaket er Hadsel som legger til grunn G-faktor for kaivederlag. Der G = (fartøyets lengde + fartøyets bredde)*dypgående

Anløpsavgift
En tråler på 3400 BT må betale kroner 2.921 for å anløpe Hammerfest som var dyrest på anløpsavgift, mens Nordfjord som er billigste havn tar kroner 306.

Mange nordnorske havner kommer dårlig ut og Tromsø er nest dyrest i undersøkelsen med kroner 2.049 for et anløp av samme tråler.

For ringnot og kystfartøyet i undersøkelsen er Hammerfest havn mer enn 10 ganger dyrere enn Nordfjord.

Forskrift
Anløpsavgiften er regulert i egen forskrift og skal som hovedregel gå til dekning av navigasjonsinnretninger, investeringer og vedlikehold av farleden i havna eller de havnene som omfattes.

Kaivederlag
Tromsø er desidert dyrest på kaivederlag både for tråleren og kystfartøyet i undersøkelsen, mens Hadsel er dyrest for ringnotsnurperen. Beregningsmåten med G gjør at dypgående fartøy kommer dårlig ut. Bodø havn er billigst på kaivederlag.
Kommunene står fritt til i fastsettelse av kaivederlag.


Siste nytt