19 600 tonn lodde så langt denne uken

Publisert: av Roar Bjånesøy

Rapporter fra fartøyene på feltet forteller om gode loddeforekomster over flere områder

 

Det har vært et meget godt loddefiske de siste dagen og fisketakten samsvarer godt med det havforskerne på Island har funnet og som nå har resultert i en økning på kvoten fra 57 000 tonn til 299 000 tonn, sier salgsleder Kenneth Garvik ved Sildelaget.

Noen fartøyer har fisket nord av Island utenfor Akureyri mens deler av flåten har fisket øst for Island. Ifølge Garvik har størrelsen på lodda variert fra 38 stk per kilo til 60 stk per kilo.

Basert på den opprinnelige kvoten tildelt norske fartøy så har vi opplevd rekordpriser på noen av fangstene så langt. Med den store økningen i kvoten så vil nok markedet bli mer selektiv med hensyn til størrelse og kvalitet fremover og det vil bli spennende å se hvilket prisnivå vi får, sier Garvik


-Alle de 19 600 tonn lodde tatt  denne uken har vært omsatt til konsum og så langt har vi ikke hatt noen problemer med kvaliteten som vi opplevde i begynnelsen på fisket med åte, sier Garvik.

En del av fangstene tatt denne uken er på vei til Norge og fartøyene som er solgt til norske anlegg er fremme i dag og i morgen. Så langt har været spilt på lag med de som har tatt overfarten til Norge,

-En god del av lodden er blitt solgt til norske kjøpere totalt , og utenom de som da har levert på Island har også to fangster blitt solgt til Færøyene. Så det har vært god konkurranse om lodden så langt, sier Garvik.

Av den opprinnelige norske delen av kvoten er det nå knappe 5 000 igjen pluss da de 19 360 tonnene som norske fartøy nå kan fiske etter kvoteøkningen.  

- Økningen til hvert fartøy er på 50% og det vil nok som sagt gi seg litt utslag på priser fremover, men vi håper at flåten greier å fiske restkvantumet i den uken som er igjen før fisket stenges 22 februar, sier Garvik  

 

Siste nytt