Alvorlig med landingsrestriksjoner på makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag er sterkt bekymret for at den skotske regjeringen pålegger den skotske flåten om å levere mer av sin makrell  til havner i hjemlandet. 

Tiltaket fra den skotske regjeringen betrakter Sildelaget som proteksjonistisk og i strid med de handelsavtaler Skottland er pliktig til å etterleve . Sildelaget har sendt brev til fiskeriministeren der vi ber han,  i samarbeid med andre relevante norske myndigheter, om omgående å ta saken opp med den skotske regjeringen for å få de til å oppheve iverksatte og varslede tiltak.

Gjennom effektiv produksjon og god konkurransekraft klarer norsk fiskeindustri å tiltrekke seg landinger fra utenlandske fiskere, hvorav 81 000 tonn makrell og 29 000 tonn sild fra skotske fartøy i 2016. Dette gir bedre kapasitetsutnyttelse i industrien noe som i neste omgang kommer både norsk og utenlandske fiskere til gode.

Norges Sildesalgslag ser naturligvis også med uro på at tiltak lik de som er iverksatt på Færøyene og de som nå introduseres i Skottland reduserer konkurransen i førstehåndsmarkedet for pelagisk fisk og derved prisene og også konkurransen i andrehåndsmarkedet.


Se brevet fra Norges Sildesalgslag her: 


 

Siste nytt