Fiskets gang uke 5

Publisert: av Kenneth Garvik

NVG silda på full fart mot sør. Stor lodde på Island.

NVG-sild:
Kvantumsmessig fikk vi en uke på samme nivå som de to foregående med totalt 25.700 tonn innmeldt. Kvantumet er fordelt med 9.900 t på kystgruppen, ringnot har fisket 5.700 t, trål har tatt 5.400 t og fire utenlandske båter har bidratt med 4.700 t.

I begynnelsen av uken foregikk fisket i to hovedområder. Ett rundt 50 n.mil sørvest av Røst og ett felt 25 n.mil nordvest av Træna. Utover i uken trakk hovedflåten sørover kysten med god fart og fredag foregikk fangstingen vest av Sandnessjøen. Søndag kveld var det trålere i aktivitet ved Sklinna som ligger ytterligere 60 n.mil lenger sør, så silda har det travelt på sin vandring mot gytefeltene.

Det er relativ stor sild som nå ligger i front på sin vandring med snittstørrelser fra 260 gram som laveste til 362 g som høyeste snittvekt. Et vektet totalsnitt viser en størrelse på hele 341 g.

Med stadig mer rogn i silden og lavere fettinnhold så går kvaliteten på sildeproduktene ned. Dette sammen med at kjøperne møter ett trått marked gjør at prisene og interessen for sild er relativ laber. Flere båter har derfor valgt å avslutte sildefiske og avvente fiske av kvoten til høsten.

Med fortsatt god fart sørover så vil det nok ikke gå mange dager før den er på de tradisjonelle mørefeltene. I fjor hadde vi første fangst 13 februar.

 

Lodde:
Da den grønlandske tråleren «Polar Amaroq» kom i fiske etter lodde nordøst for Langanes satte flere norske båter kursen for loddefiske.
Fra norske båter er det i helgen fisket 3.600 tonn med lodde fra samme område utenfor Langanes.
Lodda har vert uvanlig stor, for Island å være, med samfengtstørrelser i området 31-36 stk./kg. Rognmodningen ligger i området 11-12 %.  Med slike parameter så er det stor interesse for lodde og en oppnår gode priser i konsumauksjonene.

Utfordringen har vert at det i enkelte fangster har vert mye krillåte. Dette medfører at flere fangster er avvist til konsum og er derved losset til mel/olje anvendelse.

Søndag kveld har båtene flyttet seg lenger vest for å se om lodda er bedre der.

Totalt er det nå 21 båter som har tatt utseiling til dette fiske. Vi forventer at flere vil sette kursen på nordvest de kommende dager.
Det som kan bli en utfordring utover i uken er været da meldingene for området rundt Island tilsier storm i flere dager.

 

Makrell:
Fra utenlandske båter med makrell har vi vinterens laveste kvantum med bare 3.100 tonn. Dette er fordelt på tre fangster fra 800 t til 1.170 t. Snittstørrelsene varierer fra 330 til 373 gram

Makrellen er som tidligere tatt i området nord og vest for Hebridene.

I kommende uke så forventer vi ikke de store landinger av makrell til Norge.

 

Kolmule:
To båter har tatt utseiling til kolmulefiske vest av Irland. «Åkerøy» som gikk først hadde søndag rundt 1.400 t om bord, mens den andre båten valgte å sette kursen for Island da det ble storm på kolmulefeltet.

 


Bergen 06.02.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

 

Siste nytt