Fiskets gang uke 6

Publisert: av Line Dale Nilsson

Brukbart loddefiske ved Island når været tillater det, årets første kolmulefangster, de første nvg-sildfangstene fra Buagrunnen og fremdeles litt makrell fra utlendingene.

Lodde.
Vel 12 800 tonn lodde er det som er notert i journalen denne uke, at kvantumet ikke ble høyere må værforholdene ta skylden for. Etter at det i forrige uke ble fanget en del lodde nordøst av Langaneset ble værforholdene slik at de båtene som ikke var oppe for levering eller hadde søkt havn for været lette vestover på nordsiden av «Øya». Her ble det funnet stor og återen lodde, rundt 40 i samfengt snitt og med en rognprosent på 12-13.

Denne var det stor interesse for blant kjøperne, problemet var at det fra Langaneset og sørover var der værforhold som var i grenseland til å transportere denne skjøre fisken. Fredag var værforholdene igjen slik at flåten kunne lete på nordøstsiden av Island, men den lodda som ble funnet der var åtefull og dermed ikke av god konsumkvalitet. På nordsiden av øya ble det tatt en del fangster og 4 båter, som hadde tatt sin kvote om bord, ble solgt til Norge.

Av årets kvote på vel 40 000 tonn, i alle fall foreløpig, er det til nå fanget vel 15 500 tonn.

NVG-sild
I nvg-sildfiske er det en begrenset flåte som er i aktivitet nå og de fleste er kystbåter. Ukens kvantum ble vel 9 200 tonn og det er fordelt med 2 240 tonn fra ringnot, 1 285 tonn fra trål, 5 475 tonn fra kyst og 200 tonn fra en utenlandsk båt. Det er fanget fisk fra Træna i nord til Mørefeltene i sør. Fra flåten hører vi at det foreløpig er svært begrensede mengder med sild som vises på de sørlige områdene, eksempelvis Buagrunnen, men det forventes at her vil bli vesentlig større mengder tilgjengelig etter hvert.

Størrelsen, med unntak av et par fangster med 200 grams sild, er 330 gram i snitt. Største snitt er 362 gram, minste 300 gram. Kommende uke forventes en del fiske spesielt på Mørefeltene, denne silden er mest rognmoden og best egnet for rognproduksjon.

Kolmule
Mandag ble årets første kolmulefangst meldt inn og det var «Åkerøy» som var først ute med en fangst på 1 420 tonn. Fisken var tatt i EU sonen i området nord om 53 graden N og 14-15 grader vest.

Totalt er det meldt inn 3 270 tonn og det meldes om gode registreringer og gode fangstforhold. Neste båt som var i fiske var noe lengre på sørvest, rute 4803. Et tredje fartøy er ankommet feltet og det forventes at flere båter setter kursen sørvestover til kolmulefeltene vest av Irland.

Makrell
Denne uken ble det kun meldt inn to fangster på til sammen 820 tonn med makrell fra den utenlandske flåten. Størrelsen er bra, 395 og 400 gram i snitt. Fangstene ble tatt vest av Barra Head, sørspissen av Hebridene, rute 4332. I tiden fremover er det usikkert om det vil komme mer makrell denne sesongen.

Hestmakrell
Av hestmakrell er det denne uke tatt 80 tonn totalt, to lås på til sammen 40 tonn i Fusa kommune og en direktehåvet fangst på 40 tonn tatt i rute 2840.
Bergen 12. januar 2017

Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt