Fiskets gang uke 7

Publisert: av Kenneth Garvik

Meget godt loddefiske ved Island. Liten aktivitet på silda på Møre.

NVG-sild:
Som forventet så går kvantumet ned og sist uke ble det fisket 7.900 tonn. Kystflåten har bidratt med 4.900 t, fra tre trålere har vi 1.300 t og fra fire irske båter har vi fått 1.700 t innmeldt.

Sildefiske har, som normalt, på denne tiden foregått på den kjente sildeplassen Buagrunnen. Forekomstene av sild her har periodevis vert meget gode og utfordringen er å finne passelige topper å kaste på.

Silda som fiskes ligger i tet på sin vandring sørover og størrelsene er derfor stor med snittvekter opp i 365 gram.

Interessen for sild er relativ begrenset med kun noen få kjøpere aktiv i auksjonene. Dette er i hovedsak anlegg som har mulighet for pressing av silderogn.

Aktiviteten i dette fiske vil i kommende uke fortsatt gå ned og vi forventer beskjedne mengder med sild.

 

Lodde:
En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen. Vi må tilbake til 2012 og loddefiske i Barentshavet for å finne større ukeskvantum. Dette året ble det for øvrig fisket knappe 230.000 t med lodde der.

Onsdag utvidet Island loddekvoten fra 57.000 t til hele 299.000 t og dette gav et tillegg på vel 19.000 t til norske fiskere.

Fisket av lodde har foregått i to hovedområder. Ett felt på nordsiden utenfor Akureyri og et på østsiden fra vest av Seydisfjord og videre sørover til grensen som ligger på N 64⁰ 30′.

Det har vert god etterspørsel etter lodde til konsum i vinter og vi opplevde rekordpriser til konsum tidlig i uken. Da kvoteøkningen kom fikk vi en reaksjon fra markedet og prisene ble justert noe ned men fortsatt til et høyt nivå.

Alle fangster er omsatt til konsum og kvaliteten har i hovedsak vert god. Fra enkelte områder har en opplevd at lodda inneholder mye krillåte. Dette skaper utfordringer og noen fangster er derfor avvist til konsum.

Det gjenstår nå knappe 5.500 t av kvoten og søndag kveld er ni norske båter i aktivitet på feltet. Siste fiskedag er onsdag så vi får håpe at en kommer i havn med kvoten. Utfordringen kan være en kuling som er ventet i området på tirsdag.

 

Kolmule:
Med hovedflåten i loddemodus har det kun vert noen få båter i aktivitet på kolmula. Vi har fire fangster med til sammen 6.600 tonn.

Tre av disse er fisket vest av Porcupine-banken i EU sonen og en fangste er tatt lenger sørvest i internasjonalt farvann.

Det rapporteres om mye kolmule med korte og store hal slik at båtene laster seg på kort tid.
Prisene på kolmule til oppmaling er betydelig lavere enn i fjor. Et svakere verdensmarked for mel og olje, samt større kvoter i år er hovedårsakene til dette.

I perioden fremover vil flere båter sette kurs for kolmulefeltene og kvantaene fra dette fiske vil gå betydelig opp.

 

Bergen 20.02.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

 

Siste nytt