Forskere vil ha prøver av kolmule

Publisert: av Line Dale Nilsson

Havforskingsinstituttet vil ha prøver fra kolmulefisket. Prøvene skal blant annet brukes til å bestemme alderen på fisken.

Dette skriver Fiskebåt på sine nettsider.

Alle fartøy som deltar i kolmulefisket er spurt om å være med på innsamlingen av prøver fra kolmulefisket denne vinteren og våren. Ved å bestemme alderen på fisken, vil forskerne få bedre grunnlag for å vurdere hvor stor bestanden av kolmule er.

- Til en prøve bruker vi 50 tilfeldig valgte fisker. Prøvene må merkes med kolmule, navn på båten, fangstdato, posisjon og område og hvor stort kvantum som er tatt. Prøvene fryses ned og blir levert sammen med fangsten.

Dette skriver Jostein Røttingen, i Pelagisk forskingsgruppe ved Havforskingsinstituttet, i et brev til alle båtene som deltar i fisket.

Fiskebåt har også jobbet for å få på plass et mer systematisk program for innsending av prøver. Dette arbeidet er nå i gang i samarbeid med Havforskingsinstituttet.

Havforskingsinstituttet har avtale med alle konsumanleggene og sildoljefabrikkene i Norge om å ta i mot prøver frå båtene, og sende dem videre til Havforskingsinstituttet.

Siste nytt