Ingen refordeling på Island

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet anser norsk loddekvote på Island som oppfisket og vil ikke foreta refordeling.

Ifølge tall fra Norges Sildesalgslag i dag 22. februar 2017 kl. 09:30 er det fisket totalt 59 075 tonn av kvoten på 59 474 tonn lodde i loddefisket ved Island, Grønland og Jan Mayen. Av dette kvantumet er 7 039 tonn innmeldte tall. Det gjenstår altså 399 tonn av norsk kvote. Et fartøy på feltet har restkvote.

Fiskeridirektoratet er kjent med at det er fartøy i sonen som håper på en refordeling. Erfaringer fra tidligere år viser at restkvantumet vil gå ned etter hvert som innmeldt kvantum blir erstattet med sluttseddelført kvantum.

Siste nytt