Melding til kolmuleflåten

Publisert: av Roar Bjånesøy

Konsumkjøperne av kolmule ønsker at fartøyene informerer om ulike størrelser på kolmula dersom de ønsker å levere fangsten til konsum.

Konsumkjøpere vil at fiskerne informerer om ulike størrelser i henhold til følgende kriteria nedenfor for konsumkolmule.  Det er da  viktig at fiskerne tar representative prøver av fangstene sine dersom en har til hensikt å levere kolmule til konsum.

Gr 1: Fangstens andel av kolmule med vekt pr stk over 200 g

Gr 2: Fangstens andel av kolmule med vekt pr stk på 160 g til og med 200 g

Gr 3: Fangstens andel av kolmule med vekt pr stk under 160 g

Sildelaget  vil legge til rette for registrering som her nevnt når fartøyene melder inn.


Siste nytt