Møte med Europaminister Frank Bakke-Jensen

Publisert: av Jarle A. Hansen

På møtet med europaministeren i regi av Sjømatalliansen i dag, deltok adm. dir. Paul Oma på vegne av Fiskesalgslagenes samarbeidsråd/Norges Sildesalgslag.

For Sildelaget var det spesielt temaene om bedret markedsadgang for pelagisk fisk til EU og frihandel med sjømat med Storbritannia etter Brexit som var viktigst, sier Paul Oma.

Som kjent er handelen mellom Norge og EU regulert med tollkvoter for blant annet sild og makrell. Avhengig av bearbeidingsgraden for norsk sild og makrell som råstoff, legges det en importtoll på 20 % for dette råstoffet inn i EU. Frihandel med sjømat mellom Norge og EU vil ha veldig positive virkninger for hele den pelagisk næringen, noe vi vektla på møtet med ministeren, fortsetter Paul Oma.

For pelagisk fisk som ofte opererer i "ustabile" markeder, er et stabilt marked som EU av enda større betydning.

For Sildelaget er det maktpåliggende at råvareflyten opprettholdes etter Brexit. I dag omsetter vi store volumer av makrell fra britiske fartøy. Dette er særdeles viktig for lønnsomheten i norsk landindustri, og vi må for all del unngå at det blir iverksatt proteksjonistiske tiltak i kjølvannet av Brexit. En lønnsom landindustri er noe som selvsagt er av avgjørende betydning for norske fiskere.

Ressursforvaltningen og fordeling av kvoter etter Brexit er en annen viktig side for pelagiske fiskere. Etter dialogen med europaministeren, er jeg trygg på at næringens prioriteringer blir vektlagt i myndighetenes arbeid overfor både EU og Storbritannia, avslutter Paul Oma.

Siste nytt