Søppel i havet

Publisert: av Roar Bjånesøy

Søppel i havet og langs kysten, særlig plastsøppel, har det vært mye fokus på i det siste. En brosjyre om regleverk og tips for avfallshåndtering på fartøy er nå laget

En informasjonsbrosjyre om regelverk og tips om avfallshåndtering går torsdag ut til alle fiskere i Lofoten. Brosjyren distribueres sammen med avisen «Kyst og Fjord».

 -Dette er en viktig og nyttig brosjyre som går ut i det vi starter opp årets mest hektiske kystfiskeperiode. Det er flott at vi i et samarbeid har fått til et slikt fremstøt for å vise at vi som næring både tar ansvar og bidrar til å holde trøkket oppe om dette viktige området, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen på egne nettsider. .

Brosjyren gir en kortfattet og oversiktlig informasjon med statistikk og fakta om søppel, avfall og miljøhåndtering. Informasjonsbrosjyren «Havets helter – lovverk, tips og råd for deg som fisker» er laget i et samarbeid mellom Clean Up Lofoten/Lofoten Avfallsselskap (AS) og Norges Fiskarlag. I tillegg til utsendelsen med avisen blir brosjyren også lagt ut på velferdsstasjonene i Lofoten og Vesterålen.

-Vi er glad for samarbeidet om dette viktige fagområdet og i Lofoten har det blitt gjort et meget godt arbeid knyttet til avfallshåndtering og tilrettelegging som er svært betydningsfullt og viktig. Vi har alle et felles ansvar for miljøet, sier Kjell Ingebrigtsen.

-Jeg oppfordrer alle fiskere til å sitte i førersetet når det gjelder å ha en god miljødisiplin.

-Vi er som yrkesgruppe utsatt for søkelyset når forurensing og problemer knyttet til avfall i havet diskuteres. Det skal vi tåle! Samtidig er det svært gledelig å se at både tilrettelegging og ulike ordninger for innsamling og retur er med på å vise at vi som næring har et bevisst forhold til natur og miljø og bidrar positivt ved at vi både kjenner til og benytter de ulike ordningene som gjelder for ryddig håndtering av redskaper og avfall, sier lederen i Norges Fiskarlag.

Les hele brosjyren her:

Siste nytt