Utvider søppelordning for fiskere

Publisert: av Line Dale Nilsson

- Hvalen som hadde magen full av plast er en vekker for oss alle. Fiskere er mye på havet og mange har engasjert seg frivillig i å ta opp søppel. Faktisk har pågangen vært så stor at vi nå utvider mottakskapasiteten, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Fishing for Litter er et prosjekt hvor eierløst avfall som fiskere får opp under fiske kan leveres gratis til egnede mottaksanlegg for behandling i land, og gjenvinnes så langt mulig. Nå utvider regjeringen ordningen til også å gjelde Karmøy havn. Fra før av har fiskerne kunnet levere i Tromsø, Ålesund og Egersund. Ordningen startet opp i fjor og drives i regi av Miljødirektoratet. I alt 28 havgående fartøy deltar, og flere står i kø for å få bli med. Avfall som kan gjenvinnes går til Nofir for gjenvinning.

 - Dette er et eksempel på et svært vellykket prosjekt der fiskefartøy på frivillig basis bidrar til å levere søppel de får i redskap når de fisker. Forsøpling av verdens hav er et stort globalt problem der flere må ta ansvar. Norske fiskere går foran med et godt eksempel, sier Sandberg.

Siste nytt