Økning for sild og makrell

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norge eksporterte 309 000 tonn makrell og 234 000 tonn sild i 2016.

For makrellen er det en nedgang i volum på 12% , men totalverdien på hele 4,1 milliarder kroner er en økning på 6% fra 2015.

For sild er volumøkningen på 8% mens verdien på 3,1 milliarder er en økning på hele 28% fra 2015.

-Det er svært gledelig at eksport av pelagisk fisk har oppnådd så gode priser i 2016. Dette er en god indikasjon på at de høye førstehåndsprisene fiskerne oppnådde i 2016 var på et riktig nivå. Håpet er at den positive utviklingen kan fortsette inn i 2017 til tross for høyere kvoter, sier Paul Oma, administrerende direktør i Sildelaget.

Siste nytt