Ønsker å leie fartøy til kartlegging av gytefelt for kysttorsk

Publisert: av Roar Bjånesøy

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et fartøy til gjennomføring av tokt i 10 dager i april i forbindelse med kartlegging av gytefelt for kysttorsk, under «Nasjonalt program for kartlegging av marine naturtyper».

Havforskningen ønsker å leie ett fartøy som disponeres fulltid av Havforskningsinstituttet i disse dagene. Kartleggingsarbeidet vil foregå øst for Porsangerfjorden, primært i Laksefjorden og Tanafjorden, men også på ytre deler av kysten. Avgang- og ankomsthavn i Finnmark avtales nærmere. Fartøyet må kunne drifte døgnkontinuerlig.

Konkurransen er kunngjort på Doffin . Se mer info her: 

Skriv inn for eksempel ”Havforskningsinstituttet” i søkefeltet ”Søk kunngjøring”, velg ”Kunngjøring av konkurranse” i feltet ”Kunngjøringstype” og klikk på ”Søk”, og man får da frem samtlige aktive kunngjøringer for Havforskningsinstituttet.
Klikk på den konkurransen man ønsker mer informasjon om. Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig under ”Vis dokumenter”.
Har dere spørsmål om konkurransen ta kontakt på [email protected]

Tilbudsfrist: 20.02.2017 kl 13.00 (oss i hende).

Kontaktpersoner;
Jan Trygve Nybø
976 07 849

Siste nytt