8 millioner for å utvikle redskapsteknologi

Publisert: av Roar Bjånesøy

FHF ( Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond) utlyser inntil 8.mill. kr til utvikling av smart redskapsteknologi innen kommersielle fiskerier

FHF lyser ut inntil 4.mill innen hvitfisksektoren og inntill 4.mill innen pelagisk sektor til teknologiprosjekter innenfor FHFs «Prosjekt i bedrift» ordning (PIB) for å bidra til å utvikle fremtidens redskapsteknologi.

FoU skal bidra til å gjøre den norske fiskeflåten verdensledende innen miljøvennlig, bærekraftig og lønnsomt fiskeri. Innen fagområdet fiskeriteknologi har FHF derfor prioritert FoU som bidrar til mer energieffektive redskaper, bedre kvalitet på fangst, samt minimering av redskapenes påvirkning på annen fisk, bunn og fauna. Kontroll på art, størrelse og mengde fra fiskeletingen begynner til fangsten er tatt ombord og står sentralt i utviklingsarbeidet.

Relevante dokumenter:

Utlysningsteksten

Retningslinjer for sluttrapportering

Mal for budsjett, finansiering og fremdrift

Mal for prosjektskisse

Siste nytt