Fastsettelse av kvoteenheter og delkvoteenheter i fisket etter kolmule i 2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Følgende kvoteenheter, delkvoteenheter og kvotefleksibilitetsgrunnlag i fisket etter kolmule i 2017 gjelder fra og med i dag, 27. januar:

Følgende kvoteenheter, delkvoteenheter og kvotefleksibilitetsgrunnlag i fisket etter kolmule i 2017 gjelder fra og med i dag, 27. januar:

                                                           Kolmuletrål                 Pelagisk/Nordsjøtrål

Kvoteenhet                                                  6 763                         3,19

Kvotefleksibilitetsgrunnlag                         5 354                          2,49

Delkvoteenhet i EU-sonen                          5 425                         2,79

Delvoteenhet i Færøysonen                        621                            0,32

 

Henvendelse : Kjetil Gramstad, 941 42 455

Siste nytt