"Fisk og seismikk" seminar i Tromsø i April

Publisert: av Roar Bjånesøy

Det årlige seminaret «Fisk og seismikk» er i 2017 lagt til Tromsø. Arrangementet holdes 5.-6. april.

Fisk og seismikk» er i 2017 lagt til Radisson Blu Hotel i Tromsø, skriver Fiskarlaget på sine nettsider.

Under ser du det foreløpige programmet. Mer informasjon vil komme i løpet av kort tid med avklaringer vedrørende programmet og påmeldingsinformasjon på Fiskarlagets nettsider.

 

Foreløpig program for årets seminar

5. april

12.30 Fiskarlaget Nord ved Jon-Erik Henriksen

13.00 OD sin statusrapport - Jan Stenløkk

13.30 Store innsamlingar av seismikk. Kva seier regelverket om innsamling av store survey?
•Statoil – kvifor treng me store innsamlingar? Jan Helgesen, Statoil

14.00 Erfaringar med innsamling av seismikk – korleis oppleves den frå Fiskarlaget og Fiskeridirektoratet
•Kva er utfordringane og kor er fleksibiliteten? Korleis fylgjer Fiskeridirektoratet opp planar og gjennomføring av seismikk
•Elling Lorentsen og Dagfinn Lilleng

15.00 Kaffi

15.30 Korleis gjennomføra store innsamlingar?
•Har ulike havområder ulike utfordringar?
•Gunhild Myhr, PGS

 

16.00 Endringar i teknologi?
•Nye miljøvennlige lydkjelder?
•Martin Widmaier, PGS

19.00 Middag

 

6. april

09.00 Endringar i prosess?
•Innsamling av seismiske data
•Petroleumsnæringens forslag til forbedringstiltak
•Finn Roar Aamodt, Statoil

09.30 Fisk og lyd
•Kunnskapsgrunnlaget – lydutbredelse i havet
•Harald Westerdal, Statoil

10.00
•Fiskehørsel
•Hans Erik Karlsen, UiO

10.30
•Fisk og lyd forskning på HI, resultat frå makrellforsking
•Lise Doksæter Sivle, HI
•Andre FoU tema

11.00
•Gytefelter i Nordsjøen – ny kunnskap frå KINO-prosjektet
•Svein Sundbø, HI

11.30 Oppsummering

12.00 Lunsj

Siste nytt