"Fiskebas" første båt med utseiling mot loddefiske på Island

Publisert: av Kenneth Garvik

Lisenser er i orden og 30 båt får fiske samtidig i sonen.

Fisket etter lodde åpnet 30 januar og årets kvote for norske båter er på 40.114 tonn. Kvotefaktor pr. båt er satt til 0,93.

Det er gitt lisenser for 73 båter i ringnotgruppen og Sildelaget forventer at flere båter vil seile mot Island de kommende dager. Det positive i år er at 30 fartøy får fiske i islandsk sone samtidig, mot 25 i fjor.

 

Fra kjøperhold meldes det om god interesse for lodde. Prisene vil avhenge av både størrelser på lodda og hvor langt rognmodningen er kommet.

Første fangst på lodda i fjor fikk vi 29 januar, men det ble ikke noe fres i fisket før 4 februar. I fjor ble det fisket vel 58.000 t til en snittpris på kr 4,41 til konsum (52.334 t) og kr 3,10 til mel/olje (5.904 t).

Vi får håpe at årets sesong blir like god for både fiskere og kjøpere.

 

 

 

 

 

Siste nytt