Fiskeridirektoratet viser mer på sosiale medier

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskeridirektoratet viser nå videoer om spøkelsesfiske, hummer, turist- og fritidsfiske for å opplyse alle om gjeldende reglerverk

Dette skriver Fiskeridirektoratet:

Fiskeridirektoratet inntar YouTube i den gode saks tjeneste. Dagens premiere skjer under mottoet «Livet i havet - vårt felles ansvar» og målgruppen i denne omgang er de mange titusener som har norskekysten som sitt foretrukne område for fritidsfiske og rekreasjon.

Fiskeridirektoratet har gjennom mange år lagt mye tid og ressurser inn i arbeidet med å spre kunnskap om regelverket som har til formål å beskytte og bevare de rike - og unike - naturressursene kystsonen byr på.

Vi trenger din hjelp i dette arbeidet!

Det finnes nemlig en rekke regler om fritidsfiske i sjøen, blant annet om hvor liten fisk du kan ta opp og hvilke redskaper du kan bruke. Det er heller ikke lov å fiske alle arter. Reglene er laget for å beskytte fisken, slik at liten fisk får lov til å vokse seg stor og gi mer mat i dag og i fremtiden.

Mange kanaler – samme budskap

I takt med utviklingen har fiskerimyndighetene for lengst tatt i bruk digitale tjenester for å nå publikum med korrekt og forståelig informasjon.

På fiskeridir.no vil du kunne gjøre deg kjent med de fleste bestemmelsene for fritidsfiske som er utarbeidet for å verne om ressursene i kystsonen. På Facebook vil du finne aktuell informasjon om det samme. Søk på «Kysten er din».

Fiskeridirektoratet har også utviklet en fritidsfiske-app for å gjøre det enklere å følge med på hvilke regler som gjelder for fritidsfiske i sjøen. Denne appen lanserer vi snart i ny og forbedret utgave der man også kan rapportere mistet og funnet fiskeredskap.

Øke kunnskapen om livet i havet

På YouTube ligger nå en video om fritidsfiske og en om fisket etter hummer. Du kan også se konsekvensene av hva som skjer når tapte fiskeredskap blir liggende på bunnen og drive såkalt spøkelsesfiske i årevis.

Stadig flere utenlandske turister finner veien til landet vårt for å oppleve og delta i utnyttelsen av vår fantastiske kystsone. En egen film om dette turistfisket er også lagt ut i engelsk- og tyskspråklig utgave.

Se videoene på YouTube

Siste nytt