Fiskets gang uke 1

Publisert: av Line Dale Nilsson

Godt sildefiske selv med urolig vær i nord. Mye makrell og fine størrelser i vest.

Fra Sildelaget vil vi ønske alle et godt nytt pelagisk år 2017!

 

 NVG-sild:

Selv med periodevis mye vind i nord fikk vi en god start på året første uke med et kvantum på 17.300 tonn i journalen. Kystgruppen har bidratt med hele 16.650 t av dette, og fra ringnot har vi en fangst med 650 t.

Av kyst sitt kvantum er vel 1.800 t låssatt sild fra de minste i kystflåte.

 

Hoveddelen av a kvantumet er fisket på vestsiden av Kvaløya på fjordene Kaldfjorden og Kattfjorden. Fiskerne melder om varierende mengder og tilgjengelighet i disse områdene. Spesielt i Kaldfjorden er det utfordrende med mange spekkhoggere og knølhval som mesker seg i sildemengdene.

 

Flere av de større båtene satte kursen mot Norskehavet i håp om å finne sild her, og torsdag meldte «Havdrøn» inn 650 t fra området rundt 130 n.mil sørvest av Røst. Båtene som senere kom til i dette område har ikke hatt vær for sildefiske med not i siste del av uken.

 

Fra området i nord så ser vi større variasjon på størrelsene enn før jul. Snittvekten varierer fra 365 som høyest til 275 som lavest. Det er tydelig at yngre årsklasser blander seg inn i fisket i nord. Som høyest andel av Gr.4 (125-200 g) sild er vi opp i hele 19 %.

Silda tatt ut i Norskehavet hadde snittvekt på 355 gram og kun 1% av gruppe 4 sild.

 

Fra kjøperhold så betegnes kvaliteten som god og store deler av fangstene går til filet produksjon. Fettinnhold og rognmodning virker å være som normalt for denne periode.

 

I kommende uke vil flere båter komme inn i fiske, og med bedre værforhold så forventer vi stort trøkk i dette fiske. Vi får håpe at flåten sprer seg på felt både ute i havet og på fjordene.

 

 Makrell:

Også her har vi en god oppstart på året med 15.300 tonn innmeldt. Dette er, utenom en fangst på «Ligrunn», fra tolv forskjellige utenlandske båter. Båtene kommer hovedsakelig fra Skottland/ Shetland, men også noen irske og en dansk båt har bidratt til ukens kvantum.

 

Fisket etter makrell har foregått vest av Shetland og sørvestover til området nord av Hebridene. Fiskerne melder om store makrellmengder og utfordringen er å få passelige trålhal.

 

Størrelsene på makrellen varierer fra 351 til 420 gram Det at en så tidlig på året fikk makrell på over 400 g bidro til at båtene tok løs og startet årets fiske tidligere enn planlagt.

 

Interessen for makrellen er god og de utenlandske båtene er fornøyd med prisene de får i Norge.

 

Hestmakrell:

Fire av båtene som har med seg makrell fra vest har og hatt hestmakrell med seg på samme tur. Totalt dreier dette seg om 670 tonn.

 

Langs kysten fra Rogaland til Sogn er det tatt knappe 100 t fra mindre kystbåter.

Hestmakrellen her er stor med størrelser i området 4- 500 gram. Den som fiskes vest i EU sonen ligg på rundt 300 gram.

 

Nordsjøsild:

Fire båter har tatt utseiling til sildefiske i Skagerak men fangstingen har vert heller laber. Kun «Østerbris» med 130 t har hatt fangst. Dette er relativ liten sild som ikke er attraktiv til konsum og derved er den solgt til produksjon av mel/olje.

 

I Nordsjøen har en håndfull båter vert på let etter sild i norsk sone. Det meldes om beskjedne registreringer og båtene gav seg etter en par dagers leting.

 

Kystbrisling:

«Spjæringen Senior» har også på nyåret vert i Oslofjord-området etter brisling. De har to turer til Sverige med til sammen 34 t. Dette er stor brisling med snittvekter på henholdsvis 40 og 50 stk/kg.

 

På siste tur så fikk de og med seg 11 t med sild.

 

 

 

 

Bergen 09.01.17

Kenneth Garvik

[email protected]

Siste nytt