Fiskets gang uke 2

Publisert: av Hilde Færø

Svært godt nvg-sildfiske, spesielt i nord, mens makrellflåten vest i havet har blitt hindret av dårlig vær.

NVG-sild

Hele 42 800 tonn er meldt inn og storparten er tatt av kystflåten og det på fjordene utenfor Tromsø. Denne uken har det ligget til rette for alle flåtegruppene, de som kanskje har slitt mest er landnotfiskerne som er avhengig av at silda kommer helt opp mot land.

Fordelingen mellom de forskjellige gruppene er 10 900 tonn fra ringnot og trål og 31 900 tonn er tatt av kyst og SUK. I kystgruppen så er 23 900 tonn tatt av direktehåverne, 8 000 tonn låssatt, derav igjen er 600 tonn tatt med landnot. Kystgruppen har i all hovedsak fisket på Tromsøfjordene, men det er i tillegg tatt noen mindre fangster i Lofoten og sør på Vestlandet.

Størrelsen på silda i Tromsøområdet er litt varierende, fra 275 til 350 gram i snitt med ett totalt snitt på 320 gram, mens det som er tatt i Lofoten er på 270 gram og det som er fisket lengre sør på kysten har snitt på fra 200 til 238 gram.

Det svært gode fisket har resultert i at anleggene i nord har hatt fullt kjør og det er blitt en del ventetid ved anleggene før levering, opp til i over tre døgn. Også de som låssetter har hatt gode forhold noe som har resultert i at det har blitt mangel på føringskapasitet. Dette er blitt løst ved at fem ringnotbåter har ført sild til anlegg lengre sør, i tillegg er det to mindre båter som er i aktivitet for føring til nærområdet. Kjøpere fra Tromsø til Skagen i Danmark er mottakere av fangstene.

Fra Norskehavet, det vil si området 60 til 130 n.m. vest og nordvest av Skomvær, er det meldt inn 17 fangster på til sammen 9 925 tonn. Fisket i dette området har vært noe værhindret og kun et 20 talls båter er eller har vært i området denne uken. Fangstene varierer fra 130 til 1 000 tonn og størrelsen på fisken er fra 320 til 367 gram. Fisken står for det meste dypt og det er brukt både ringnot og trål. Søndag kveld var tre båter på feltet.

Kommende uke forventes fremdeles stor aktivitet, spesielt på kysten. Det som kan bli en hindring er at værforholdene blir slik at de vanskeliggjør fiske.


Makrell

Denne uken har værforholdene begrenset aktiviteten i makrellfiske vest i havet. Fra tirsdag til i dag har det ikke kommet innmeldinger, men totalt er det allikevel meldt inn nesten 10 600 tonn denne uken. Det er i hovedsak utenlandske fartøyer som står for dette fisket, 9 700 tonn fra dem og 900 tonn fra norsk fartøy. Fangstområdet er nordvest av Hebridene, rute 43-73,82. Størrelsen på fisken som er fanget denne uke varierer fra 355 til 410 gram og med 372 som et totalt snitt. Dersom værforholdene blir brukbare i kommende uke forventes mange makrellfangster til Norge.

Nordsjøsild

Av nordsjøsild er det kun tatt to fangster denne uke, til sammen 350 tonn. Fangstene er tatt i fangstområdet 42-43, (Forty mile ground). Snittstørrelsen varierer fra 125 til 147 gram. Fangstene er solgt til kjøpere i Norge og Danmark.

Kommende uke forventes ikke noen større deltagelse i dette fisket.

Bergen 15. januar 2017
Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt