Fiskets gang uke 3

Publisert: av Kenneth Garvik

Godt sildefiske i helgen og årets beste makrelluke.

NVG-sild:
En middels god uke på NVG silda med totalt innmeldt 24.200 tonn. Dårlig vær i nord hemmet fiske en periode midt i uken. Da været roet seg i siste del fikk vi en bra helg med hele 13.300 t lørdag og søndag.

Av ukens kvantum har kystflåten bidratt med 15.800 t, ringnot 4.900 t, trål 2.100 t og fra en utenlandsk båt har vi innmeldt 1.400 t.

Fisket har foregått i to hovedområder, ett på fjordene utenfor Tromsø og ett ut i havet vest av Røst.

Fra område på fjordene så ser det ut til at silda er i bevegelse da størrelsene er høyst forskjellig, samt at tilgjengelighet og fisket er veldig ujevn time for time. I tillegg til kjente fjorder på Kvaløya (Kaldfjord, Kattfjord, Ersfjord og Kvaløyvåg) så fikk vi lørdag og noen fangster innenfor Botnhamn på Senja. Grunnet innblanding av torsk så stengte Fiskeridirektoratet Kaldfjorden for fiske med snurpenot på fredag.

Fra feltet ut i havet har vi 15 fangster med til sammen 8.300 t. Hovedfelt for disse fangster ligger knappe 60 n.mil vest av Røst. Fra dette område så melder fiskerne om periodevis gode silderegistreringer. Utfordringene her er at den oppfører seg litt vanskelig for fiske både med not og trål. Den har en tendens til å holde seg dypt for notfiske, samt stå med stor vertikal spredning for trål.

På Møre, fra Hitra til Stadt er det tatt 9 fangster fra kystflåten med til sammen 235 t. Dette er lokal sild med størrelser fra 185- 230 g.

Som de siste par ukene så er størrelsene på silda i nord høyst variabel. Fangsten med høyest snitt, 359 g, er tatt ut i havet mens den med lavest snitt på 240 t er fisket på fjordene. Fra dette område så ser vi enkeltinnslag av gruppe 4 sild (125-200 g) på hele 25 %. Snittet for et vektet kvantum er på 319 gram.

Det blir spennende å se i kommende uke om silda for alvor begynner å trekke ut for å starte sin gytevandring på sør. Om ikke værforholdene ødelegger så forventer vi fortsatt god fart i fiske.


Makrell:
Vinterens beste makrelluke med totalt 21.000 tonn i journalen. Alle fangster, unntatt «Magnarson» med 930 t er fra utenlandske båter. Dette er båter fra Sverige, Danmark, Skottland/Shetland og Irland. Fangstene fra disse er relativt store med kvanta fra 640 t som lavest til hele 2.100 t som største fangst på en kjøl.

Fisket etter makrell har foregått nord av Hebridene, tett på de små øyene Rona og Sula Sgeir. Som tidligere i vinter så meldes det om mye makrell i dette område.

Størrelsene på makrellen varierer fra 350 til 410 g, med totalsnitt for hele kvantumet på 371 gram.

Med fortsatt fiske i dette området så vil også interessen for å seile til Norge med makrellen være tilstede i kommende periode.


Hestmakrell:

Fra Sunnhordaland er det meldt inn tre lås med til sammen 38 t fra mindre kystbåter.

Hestmakrellen her er stor med størrelser i området rundt 500 gram.


Nordsjøsild:
Fra en båt, «Ligrunn» har vi innmeldt en fangst med nordsjøsild. Denne er tatt med trål i EU sonen, sørvest av Shetland.

Silda var overraskende liten med snittstørrelser i området 115-130 gram. Med så liten sild er interessen begrenset til konsumformål.

 

 

Bergen 23.01.17
Kenneth Garvik
[email protected] 

Siste nytt