Fiskets gang uke 4

Publisert: av Roar Bjånesøy

Ny middels uke med NVG-sild, men bra med makrell til tross for at værgudene ikke har spilt på lag med fiskerne i noen av de pelagiske fiskeriene.

NVG-sild

Vel 26 000 tonn ble ukekvantumet med nvg-sild denne uke, dårlig vær i deler av uken er en stor medvirkende årsak til at kvantumet ikke ble høyere. Både den flåten som fisker på fjordene i Troms og de som fisker til havs har blitt stoppet flere døgn pga. været.

Av ukekvantumet er nesten 10 500 tonn tatt i Tromsområdet og av dette er 9 334 tonn direktehåvet, 853 tonn låssatt og av det låssatte kvantum er igjen 133 tonn tatt med landnot. I tillegg en ringnotfangst på 300 tonn. Størrelsen på silden har gått litt ned, varierer fra 265 til 345 gram og med et totalt snitt fra dette området på 313 gram. Dette er en naturlig følge av at silda er begynt å flytte på seg.

For den flåten som har vært på feltet ca. 40 n.m. sørvest av Røst har størrelsen på silden vært bedre og varierer i snitt fra 300 til 360 gram med et totalt snitt på 343 gram. Av de 15 300 tonn som er tatt er 4 900 tonn tatt med ringnot, 7 150 tonn er tatt med trål og 1 250 tonn fra kystflåten. Også utenlandske båter har bidratt i ukekvantumet med 1 980 tonn. Dette er fisket på med trål på samme feltet som de norske båtene har operert på.

Når det gjelder kystfisket, dvs. fisket i Troms så kan det se ut som dette fisket i hovedsak er over for denne sesongen. Få fartøy er igjen og den infoen vi får fra flåten er at det er lite sild igjen på fjordene. At silda forlater dette området nå på denne tida av vinteren er helt normalt, det vi ikke har merket denne sesongen er fiske i Vesterålen på sild som er på vandring sørover. Om dette skyldes små mengder sild eller at silda har tatt en veg mer direkte ut og følger kanten sørover vites ikke, men begge er mulige teorier.
I tillegg til det som er fisket på de nevnte områder er det tatt en fangst i Vest-Lofoten på 260 tonn med 295 grams sild og på Møre er det tatt 6 mindre fangster på til sammen 90 tonn med 200 grams sild.

Dersom værforholdene blir slik at det blir arbeidene forhold forventes en god del fangster kommende uke, da spesielt fra fangstfeltet sørvest av Røst. Denne silden vil trolig forflytte seg videre sørover og nærmere kysten.


Makrell

Vel 15 600 tonn makrell er meldt inn denne uke og det er kun utenlandske båter som har stått for dette fisket. Tretten forskjellige fangster varierende fra 620 til 2050 tonn, snittstørrelser på fra 370 til 408 gram.

Alle fangstene er tatt nordøst av Hebridene, rute 43/73-74, samme område som foregående uke
Fisken fanges fremdeles forholdsvis langt øst og det gjør at vi forventer landinger til Norge.

Nordsjøsild

Fra havflåten er det denne uke blitt meldt inn en nordsjøsildfangst på 660 tonn. Silda hadde et snitt på 135 og 143 gram og ble tatt i norsk sone, rute 08/55,
I tillegg er det tatt en låsfangst på 30 tonn i Frafjord innenfor Sandnes i Rogaland. Denne silda var små og ble levert til indirekte konsum.

Hestmakrell

Også denne uke er det låssatt noen tonn hestmakrell, fem fangster på til sammen 86 tonn.
Fangstene er tatt i kommunene Etne, Tysvær og Vindafjord, størrelse i snitt i hovedsak 500 gram.

Andre nyheter

Torsdag ble det klart at det blir en loddekvote ved Island i vinter. Totalkvoter er på 57 000 tonn og av den får Norge vel 40 000 tonn. Fisket åpner 30. januar, men foreløpig er formaliteter som lisenser og slikt ikke kommet på plass. Dette forventes at dette blir ordnet nå rett over helgen. Ingen fartøy har til nå, søndag kveld, tatt utseiling og seilt vestover mot Island.


Bergen 29. januar 2017

Odd Fredrik Andersen
[email protected]

Siste nytt