Fokus også på pelagisk fisk i forhold til Kina

Publisert: av Roar Bjånesøy

Sildelaget deltok i dag på møtet der næringsminister Mæland og fiskeriminister Sandberg inviterte næringslivet til et møte om Kina for å snakke om muligheter og utfordringer for det kinesiske markedet.  

- Jeg ser frem til å gjenoppta forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina så raskt som det er praktisk mulig. Dette vil være en prioritert sak som jeg vil jobbe aktivt med fremover, sa næringsminister Monica Mæland i forkant av møtet. 

Kina har potensiale til å bli et betydelig marked for norsk sjømat. Forhåpentligvis vil norske bedrifter nå i større grad få ta del i utviklingen av kinesiske sjømatmarkedet, hvor det er en voldsom etterspørsel, la fiskeriminister Per Sandberg til.

Administrerende direktør i Sildelaget, Paul Oma, som deltok på møtet, er fornøyd med at forhandlinger om frihandelsavtale skal gjennopptas, men påpeker at det er viktig at den tradisjonelle fiskerinæringen får en stor rolle.

-Vi må huske at makrell er den fisken det går mest av fra Norge til Kina og det er viktig at vi fremover utvikler det kinesiske markedet til et konsumerende marked for makrell og ikke bare et for videreforedling av den til andre markeder, sier Oma.

Oma mener også at en annen viktig prioritering er å fortest mulig få på plass en dialog med kinesiske veterinærmyndigheter slik at norsk fiskemel og fiskeolje kan bli godkjent for eksport til Kina. Her har Norge vært utestengt siden 2011, og det er viktig ovenfor våre konkurrenter som Danmark at Norge får tilbake eksportmuligheten av disse produktene til Kina.

Oma tror Sildelaget kan bidra til mer fokus på,  og flere muligheter for,  pelagisk fisk og fiskeprodukter til Kina når næringslivet og myndigheter nå jobber intens for å normalisere forholdet.

 Ifølge departementet er Kina er vår største og viktigste handelspartner i Asia. Til tross for det kjølige forholdet siden 2010 har varehandelen økt betraktelig og utgjorde 86,8 mrd. kr i 2016, mot 62, 8 mrd. kr i 2011.Siste nytt