Gjennomførte 2 917 kontroller i 2016

Publisert: av Roar Bjånesøy

Hovedvekten for Fiskeridirektoratet i 2016 var landingskontroller. I 2017 vil ilandføringsplikten, landingsforskriften, ulovlige landinger og identifisering av fangst ombord 

 
Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har i samarbeid utarbeidet nasjonal strategisk risikovurdering for kontroll av fiskeriene i 2017. Ved siden av ilandføringsplikten og landingsforskriften skal også ulovlige landinger og identifisering av fangst om bord være sentrale i kontrollarbeidet i 2017. 


Fiskeridirektoratet gjennomførte 2917 kontroller i 2016, med en hovedvekt på landingskontroller.

Fiskeridirektoratet la i tillegg ned en betydelig innsats for å bidra til bedre etterlevelse av ny forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).

De nasjonale hovedområdene for 2017 er:
•ilandføringsplikten
•identifisering av fangst om bord
•uregistrerte, feilregistrerte og ulovlige landinger
•forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).


Ressurskontrollen har i 2016 avdekket manglende etterlevelse av ilandføringsplikt, blant annet i forbindelse med levendelagring og i kystfisket etter torsk.

— I tillegg har vi fremdeles utfordringer med å få næringen til å registrere korrekte opplysninger på sluttseddel, blant annet ved at kvantum ført på seddel er beregnet og ikke veid. Når det gjelder innføring av nye krav etter landingsforskriften ser vi en positiv utvikling, selv om det fremdeles er områder som vil kreve ytterligere innsats fremover. Det gjelder blant annet kravene til adskillelse av fangster, føring av journal og etterlevelse av krav til veiing og korrekt seddelføring ved landing til industrianlegg, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Kontrollarbeid i sammenheng

De tre kontrollorganene utarbeider hvert år en oversikt over de vesentligste og mest risikoutsatte kontrollområdene innen fiskerinæringen.

Med basis i denne planlegges ulike kontroller, og risikovurderingen skal sikre at ansvarsområdene og kontrollhandlingene til Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene ses i sammenheng.

— En effektiv og troverdig ressurskontroll er helt avgjørende for norsk ressursforvaltning og kontrollmyndighetene må samarbeide for å sikre dette. Jeg er derfor glad for at direktoratet, Kystvakten og salgslagene arbeider sammen for å sikre bedre etterlevelse av regelverket og like konkurransevilkår i næringen, sier Holmefjord.

Siste nytt