Island fastsetter sine sild- og kolmulekvoter

Publisert: av Roar Bjånesøy

Departementet i Island har satt sildekvoten til 102 984 tonn for 2017 og en foreløpig kolmulekvote på 150 000 tonn

Dette skriver Landbruk og fiskeridepartementet på Island:


Sildekvoten på det de omtaler som den norsk-islandske silda er basert på Islands andel etter avtalen i 2007 og i tråd med ICES sin anbefaling. Det er også lagt inn en 10% økning som et svar på at Norge ifjor økte sin andel fra 61 til 67% av totalen på sild ( NVG), skriver departementet på sine sider.

Kvoten på kolmule blir satt til 150 000 tonn, men med reservasjon om at den kan revurderes etter at de andre kyststatene setter sine egne totalkvoter for 2017. Departementet på Island er opptatt av at islandsks fiskeriinteresser ikke skal påvirkes negativt under andre land sin beslutninger om fiskekvoter.

Siste nytt