Kjører tre regionsmøter i nord i januar 2017

Publisert: av Roar Bjånesøy

Fiskarlaget Nord inviterer til tre regionale kontakt- og informasjonsmøter i Troms og Finnmark i januar. Møtene holdes i Hammerfest, på Tana Bru og i Tromsø

Møteagenda

Tematikken for møtene blir tilnærmet lik. Det arbeides også med flere fagmoment som kan bli tatt inn i ett eller flere møter.

-Det vil også i møtene bli lagt til rette for diskusjon og innspill, sier daglig leder Jon-Erik Henriksen i Fiskarlaget Nord.
 
Dette skriver Fiskarlaget:

Det er så langt avklart følgende agendapunkt til møtene:
Organisasjonsutvikling i Fiskarlaget
Eidesenutvalgets rapport
Dynamiske minstepriser

 
Møtesteder og tider


Hammerfest: 17. januar, på Fiskeribasen på Fuglenes. Møtet starter klokken 14:00.

Tana Bru:18. januar på Tana Bru hotel. Møtet starter klokken 11:00.

Tromsø: 19. januar på Radisson Blu i sentrum av Tromsø. Møtet starter klokken 14:00.
 
Deltakere

Fra Fiskarlaget Nord:

Roger Hansen, styreleder
Jon-Erik Henriksen, daglig leder
Ivar Sagen, avtroppende daglig leder

Fra Norges Fiskarlag

Kjell Ingebrigtsen, leder
Jan Birger Jørgensen, assisterende generalsekretær

Fra Norges Råfisklag

Svein Ove Haugland, assisterende direktør

Siste nytt