Litt mer informasjon om sildefisket

Publisert: av Roar Bjånesøy

Norges Sildesalgslag registrerer god tilgjengelighet og godt fiske etter nvg-sild ved oppstarten av 2017. Pr 12. januar er det fisket 46.500 t, hvorav 37.000 t av kyst og 9.500 t av ringnot

Fisket de siste to-tre døgnene har lagt mellom 8.000 t – 10.000 t pr døgn. Det relativt omfattende fisket har resultert i at landindustrien i Nord-Norge er godt dekket med råstoff for tiden.

Det store utbudet av fangster har også bidratt til fallende priser. Norges Sildesalgslag har i sakens anledning også fått innspill fra næringsaktører om å vurdere mulige tiltak.

Salgsutvalget i Norges Sildesalgslag har i dag blitt orientert om fisket etter nvg-sild og konkludert med at rammebetingelsene for fisket videreføres. Utvalget vil imidlertid oppfordre fartøyer med større aksjonsradius om å bidra til å ta størst mulig utbudsområde for fangstene sine.

Norges Sildesalgslag vil ellers følge utviklingen i nvg-sild fisket i Nord-Norge tett fremover.»

Siste nytt